rca ro info

CE ESTE ASIGURARE AUTO OBLIGATORIE RCA?

RCA se descifrează ca asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Polița RCA permite rambursarea pagubei produse de Dvs. altei parți în accident. Toate cheltuielele vor fi suportate de către compania de asigurare care va eliberat polița dată.

 

COMANDĂ

 

Situația pe străzi este imprevizibilă. Neatenția șoferilor, nerespectarea regulilor de circulație, probelemele tehnice a automobilului, și încă multe alte cauze foarte des aduc la produrecea accidentelor. În acest caz se poate afecta sănătatea persoanei străine, proprietatea și interesele proprii. Reducerea la minimum a cheltuielelor de rambursare a pagubei, permite polița de asigurare auto obligatorie RCA.

AVANTAJELE POLIȚEI DE ASIGURARE RCA:

Polița de asigurare auto obligatorie RCA are o mulțime de avantaje, printre care:

 

- Prețul avantajos a documentului;

- Tarife fixe la procurare;

- Rambursarea garantată părții vătămate;

- Un număr nelimitat de cazuri de asigurare în perioada valabilității poliței.

 

Dar, trebuie de menționat și unele aspecte negative a RCA, așa ca:

- Lipsa rambursării plății celui vinovat de accident;

- Lipsa rambursarii plății pentru reparație în caz de dezastre naturale, furt sau disfuncția întîmplătoare a automobilului;

- Resctricții ce privește suma maximă de achitare.

 

Pentru a compensa alte pagube se poate procura polița de asigurare CASCO, sau de a beneficia de alte variante de asigurare oferite de AUTOASIGURARE.MD Conform legislației Republicii Moldova, absolut toți proprietarii transporturilor auto , sunt obligați să aibă polița de asigurare auto obligatorie RCA. Valabilitatea ei se raspîndește doar pe teritoriul țării. La ieșirea din țară cu automobilul, este necesar de a procura “Carte Verde”.

CUM SE POATE PROCURA RCA?

Procurarea poliței de asigurare auto obligatorie RCA se poate efectua accesînd saitul AUTOASIGURARE.MD. Dacă Dvs. nu aveți posibilitatea de a veni la noi la oficiu, atunci polița va fi livrată conform adresei indicate de Dvs. Plata se efectuează la primire. Pentru calcularea de sinestătătoare a costului, saitul dispune de un calculator comod.

Polița RCA este valabilă timp de un an, de aceea anul viitor veți achita polița din nou. Dacă la completarea anumitor puncte Dvs. aveți dificultăți, în orice oră puteți contacta operatorii noștri +37360783111. Fiecare client AUTOASIGURARE.MD are managerul personal, care în cel mai scurt timp va clarifica toate întrebările în caz de accident.

 

osago

ASIGURARE RCA

 

 

green card

CARTE VERDE

 

 

casco

ASIGURARE CASCO

 

 

med

ASIGURARE MEDICALĂ