1. Numaidecât opriți vehiculul și să rămâneți la locul accidentului.

2. Chemați poliția. Participați la pregătirea protocolului. Aveți nevoie să obțineți o copie a procesului-verbal, care stabilește vinovăția determină circumstanțele și participanții la accidentul rutier..

(dacă dispuneți de obiecte tehnice , fotografiați locul accidentului și automobilele ). Sunați la Biroul Motor în țara unde a avut loc accidentul. Anunțați despre producerea accidentului și datele acordului -Cartea Verde. Biroul Motor - organizație, ce monitorizează asigurătorii , în țara unde a avut loc accidentul (numerele de telefon sunt în spatele poliței de asigurare Cartea Verde).

3. La întocmirea procesului-verbal, participantul la accident trebuie să semneze protocolul, în care este indicată vina participantului C. Aveti dreptul să vă folosiți de drepturi, să faceti propuneri etc. Dacă sunt martori din partea dvs.indicați în protocol numele lor, adresa, numărul de telefon.

4. Dacă dvs. ați comis un accident rutier și sunteți responsabil pentru prejudiciul cauzat, prezentați victemei polița Cartea Verde și acordații al doilea segment a Cărții Verde. În protocolul, care stabilește apariția cazului de asigurare, trebuie de indicat datele din Cartea Verde,numărul și termenul de valabilitate.În cazul apariției a mai multor cazuri de asigurare, victimei se prezintă copia poliței Cartea Verde.

Partea vătămată - participant la cazul asigurat apărut, are dreptul la rambursarea sumei prejudiciului pentru fiecare caz de asigurare pe perioada de valabiliatate a poliței Cartea Verde.

5. Luați legătura cu compania cu care ați încheiat contractul Cartea Verde și anunțați despre cazul de asigurare apărut.

6. Păstrați originalul poliței de asigurare "Cartea Verde" - pentru a prezenta victemei, este copia (a doua pagina unde este scris DUPLICAT).

7. Fixați datele părții vătămate, asa ca: numele,prenumele, numărul de înmatriculare a automobilului, informația despre polița de asigurare, compania de asigurare în care este asigurat. Aceste acțiuni trebuie întreprinse deoarece , participantul la accident nu întotdeauna este vinovat de producerea cazului de asigurare, și atunci dvs. veți avea posibilitatea să cereți rambursarea prejudiciului.

8. Niciodată nu achitați suma prejudiciului la locul producerii accidentului- pentru asta este polița Cartea Verde.

La revenirea în Moldova:

La revenire în Republica Moldova , anunțați imediat, în formă scrisă, despre cele întîmplate, compania de asigurări. Prezentați procesul - verbal și alte documente, emise de organele competente, participante la înregistrarea cazului de asigurare.